Zoek uw subsidie voor elektrisch rijden of voor de aanschaf van een elektrische auto.

Het kabinet wil het gebruik van de elektrische auto stimuleren, daarom wordt BPM-vrijstelling voor elektrische auto’s verlengd tot 2018

Werkgroep: 'Scepsis rond elektrisch rijden verdwenen'
Een werkgroep van CDA, PvdA en ChristenUnie heeft een gezamenlijk manifest opgesteld om in Nederland het elektrisch rijden te stimuleren. De werkgroep komt met tien aanbevelingen rond elektrisch rijden. Dat meldt de website ZERAuto.
Subsidie voor elektrisch rijden of voor aanschaf van een elektrische auto
Om particulieren te stimuleren om elektrisch te rijden bevelen de coalitieleden aan om de relatief hoge aankoopprijs te compenseren met subsidie. Een ander aspect dat de aankoop van elektrische auto’s in de weg staat, is de prijs van de benodigde accu’s. Om die kosten te compenseren, denken de opstellers van het manifest aan subsidies of een garantiestelling voor de kostbare accu’s van elektrische auto’s.
Subsidie voor proeftuinen hybride en elektrisch rijden  7-05-2010
Minister Eurlings heeft besloten negen innovatieve projecten binnen de proeftuin hybride en elektrisch rijden een subsidie toe te kennen. Deze subsidies maken het mogelijk om snel meer ervaring met elektrisch rijden op te doen. Door de subsidies kan er bijvoorbeeld op Texel elektrisch worden gereden, worden boodschappen elektrisch bezorgd, komen er elektrische taxi’s en kan de vuilnis elektrisch worden opgehaald. De totale gezamenlijke waarde van de subsidies is 10 miljoen euro.
Het doel van de proeftuin Hybride en elektrisch rijden is om meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om elektrisch rijden te laten slagen. Bedrijven die een praktijkproject wilden starten met meerdere elektrische auto’s in combinatie met een laadinfrastructuur konden een subsidie aanvraag indienen. In totaal hebben 47 projecten een aanvraag ingediend.

 

Nederland proeftuin voor elektrische auto’s.
Nederland wil een proeftuin worden voor elektrische auto’s. Minister Eurlings van Verkeer trekt de komende twee jaar tien miljoen euro uit voor een proefproject.

Subsidie aanschaf elektrische auto
Nederland moet dé internationale proeftuin worden voor elektrisch rijden. In een plan van aanpak trekt het kabinet hiervoor 65 miljoen euro

Subsidie elektrische auto voor Amsterdamse bedrijven
Amsterdam heeft een regeling vastgesteld om de aanschaf van elektrische auto’s door Amsterdamse ondernemers te stimuleren. De subsidieregeling vergoedt tot maximaal 50% van de meerkosten voor een elektrische auto voor Amsterdamse ondernemers.

Hier adverteren??
Vanaf € 45,-
info@010webdesign.nl

Subsidiepot voor elektrisch rijden is open. In de pot zit tien miljoen euro. Eén van de onderdelen van het Plan van Aanpak elektrisch rijden is een subsidieprogramma voor hybride en elektrisch rijden.

Noord-Brabant geeft subsidie voor elektrisch rijden
De provincie Noord-Brabant heeft de nieuwe Subsidieregeling Elektrisch Rijden en Slimme Decentrale Netwerken geopend. Het doel van de regeling is om de marktintroductie van elektrisch rijden en slimme decentrale netwerken te versnellen. Hierbij wil de provincie als internationale proeftuin fungeren voor elektrisch rijden en slimme decentrale netwerken. Een bijdrage is beschikbaar voor:  • doorbraaktechnologieprojecten;  • praktijkproefprojecten.
Aanvragen : Samenwerkingsverbanden van ondernemingen kunnen een aanvraag indienen. De aanvraagperiodes lopen van 19-05-2010 t/m 01-07-2010 en 01-10-2010 t/m 01-12-2010. De subsidie bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 500.000 euro. Het subsidieplafond voor 2010 is 2,8 miljoen euro.

Actieplan elektrische auto’s van Natuur en Milieu
In 2020 rijden er in Nederland één miljoen elektrische auto’s. Dat is de kern van het Actieplan elektrisch rijden dat Stichting Natuur en Milieu en de drie technische universiteiten vanochtend presenteerden bij de opening van de AutoRAI 2009.


10 miljoen subsidie voor elektrisch rijden
9-05-2010
Subsidies voor elektrisch rijden op Texel, voor het elektrisch bezorgen van boodschappen, voor elektrische taxi’s en voor het elektrisch ophalen van vuilnis. Dat zijn enkele voorbeelden van 9 innovatieve projecten die van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) geld krijgen om snel meer ervaring met elektrisch rijden op te doen en om meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om elektrisch rijden te laten slagen


Duurzame mobiliteit: hybride en elektrisch rijden, subsidie

Beschrijving
Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor haalbaarheidsprojecten, eerste toepassingsprojecten of een combinatieproject. Het gaat om projecten die betrekking hebben op de volgende type voertuigen:

personenauto\'s, bestelauto\'s, bromfietsen of vrachtauto\'s die worden aangedreven door een elektromotor waarvoor de elektrische energie uitsluitend geleverd wordt door een batterij;
personenauto\'s en bestelauto\'s met een plug-in hybride batterij die kan worden opgeladen door middel van een elektrisch oplaadpunt buiten het voertuig;
vrachtauto\'s waarvan het vermogen van de verbrandingsmotor niet meer bedraagt dan 150 kW als plug-in hybride wegvoertuigen.
Ook een combinatie van bovengenoemde wegvoertuigen is mogelijk.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:
Er is voldoende technische, organisatorische en economische haalbaarheid van het project.
De werkzaamheden voor het project zijn nog niet begonnen.
De activiteiten zijn voor 2013 afgerond.
Bron; overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_id=901821


Pilot gemeente Den Bosch: van deur-to-deur elektrisch rijden
In de stad Den Bosch is het al mogelijk: 100% elektrisch reizen, van deur tot deur, met bus, auto of scooter. Dat is uniek in Nederland. De gemeente Den Bosch werkt hierin samen met Essent, Enexis, de provincie Noord-Brabant, autodeelorganisatie Greenwheels en openbaarvervoerbedrijf Arriva.


Elektrisch rijden is de toekomst
Elektrisch rijden daar ligt de toekomst! Elektrisch rijden is ook een beter voor het milieu, stiller, goedkoper. Elektrische auto's kunnen kilometers lang rijden. Op dit moment zijn er auto's die gedeelte elektrisch rijden. Wanneer de auto een bepaald vermogen nodig heeft wordt er automatisch overgeschakeld naar benzine. Nu reeds zijn er auto's die volledig elektrisch rijden
 

010 webdesign

Over elektrisch rijden
Klimaatverandering beperken, energiezekerheid waarborgen en de luchtkwaliteit verbeteren: het zijn onderwerpen die hoog op de maatschappelijke agenda staan. Elektrisch vervoer kan een stevige bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen.